Informacje o firmie

jednoczesna identyfikacja dostawcy w rozumieniu §§ 5 TMG, 55 RStV

BLUECAT® GmbH
Humperdinckstr. 38a
56154 Boppard
Niemcy

Reprezentowana przez prezesa zarządu:
Pana Tom Kelp, B.Sc. BWL & Wirtschaftspsychologie

Tel. +49 (0) 6742 / 89 66 69 0
E-Mail info@bluecat-germany.de
Website www.bluecat-germany.de

 

Zarejestrowana w rejestrze handlowyn przy sądzie okręgowym w Koblenz:
HRB 26327

Siedziba spółki:
Boppard

Odpowiedzialny za treść zgodnie z RStV:
Pan Tom Kelp, B.Sc. BWL & Wirtschaftspsychologie

Numer identyfikacji podatkowej
zgodnie z § 27 ustawy o podatku obrotowym:
DE292779812

 

Odpowiedzialność za treść
Zawartość tej strony została sprawdzona i stworzona z wielką starannością. Jednakże BLUECAT® GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwość, kompletność i aktualność treści. BLUECAT® GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany strony internetowej.

Odpowiedzialność za linki
Niniejsza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na których zawartość anexion deutschland GbR nie ma wpływu. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Z tego powodu BLUECAT® GmbH wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich powiązanych stron, pomimo starannego sprawdzenia.

Kredyty graficzne dla tej strony:
Zdjęcia © BLUECAT® GmbH, anexion deutschland GbR.

 

Layout, techniczna implementacja i animacja wideo:

Follow us

on Instagram